Aleksandra Kulpa – Podgóreczna

Wspólniczka Kancelarii. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. dr hab. Mirosława Nesterowicza. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, zdanym egzaminie i wpisie na listę adwokatów w 2008 r. wykonuje zawód adwokata. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami rodzinnymi /w szczególności rozwodami/ i cywilnymi.
Dziedziny prawa

Specjalizacje

Podziały majątku

Prawo medyczne

Rozwody

Umowy (commercial)