Artur Kulpa – Podgóreczny

Wspólnik Kancelarii. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. dr hab. Mirosława Bączyka – Sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej. Wpisany na listę adwokatów w 2008r. po odbyciu aplikacji sędziowskiej i zdanym egzaminie sędziowskim. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą prawną firm i spółek . Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym /w tym szczególnie w prawie umów/ , prawie handlowym oraz prawie gospodarczym.
Dziedziny prawa

Specjalizacje

Dobra osobiste

Prawo budowlane, kontrakty budowlane

Prawo cywilne

Prawo prasowe