Konrad Kulpa

Konrad Kulpa
adwokat
Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Adwokat wielokrotnie wyróżniany i aktywnie uczestniczący w strukturach bydgoskiej adwokatury . Adwokat Konrad Kulpa został nagrodzony nagrodą przyznawaną przez ogólnopolską gazetę Rzeczpospolita – jako Lider Usług Prawnych w dziedzinie „Sądowe Sprawy Karne”. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim prawem karnym, prawem karnym gospodarczym i prawem karnym podatkowym.
Dziedziny prawa

Specjalizacje

Obrony karne

Postępowania sądowe

Prawo łowieckie

Umowy (commercial)